Nederlands als tweede taal (NT2)

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL (NT2)

Serie leerwerkboeken Nederlands voor volwassen anderstaligen op weg naar het inburgeringsexamen.

Bestaande uit de methodes IJsbreker+ (> 18 jaar), Zebra+ (12-18 jaar) en Code+ (hoogopgeleid > 18 jaar).

 

Klant: ThiemeMeulenhoff