Training voor het examen met historische contexten

TRAINING VOOR HET EXAMEN MET HISTORISCHE CONTEXTEN

Examenkaternen geschiedenis havo en vwo. Ze behoren niet specifiek bij de complete geschiedenismethode Sprekend verleden voor boven- en onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar kunnen bij elke geschiedenismethode gebruikt worden.

 

Klant: Walburg Pers Educatief